Mì xào cao cấp

Premium Fried Noodles

500g

Mì trứng Safoco sợi to

Safaco Big String Egg Noodles

500g

Safaco Small String Egg Noodles

500g

Bún tươi Safoco

Safoco Rice Vermicelli

300g

Bún xào Safoco

Safoco Rice Vermicelli (Fried)

300g

Cháo bí đỏ

Pumpkin Shrimp and Crab Porridge

50g

Cháo thập cẩm

Porridge Mixed Flavor

50g

Cháo đậu xanh

Green Bean Porridge

50g

Cháo gà ăn liền

Chicken Flavor Instant Porridge

50g

Cháo thịt bằm

Minced Pork Flavor Instant Porridge

50g

MACARONI

Safoco Rice Macaroni

400g

Nui gạo Safoco

Safoco Rice Macaroni 

500g

Nui gạo Sofoco xoắn

Safoco Twisted Rice Macaroni 

300g

Nui macaroni

Safoco Macaroni

500g

Nui Macaroni xoắn

Safoco Macaroni

300g