Aji-Quick Bột tẩm khô chiên giòn

Aji-Quick Dry Crispy Flour

210g

bột bánh xèo xanh

Tai Ky Crispy Pancake (Blue)

400g

Bột Bánh xèo cốt dừa

Tai Ky Coconut Pancake Flour

400g

bột bánh xèo vàng

Tai Ky Crispy Pancake (Yellow)

400g

bột tẩm ướp cay

Spicy Seasoned Flour

60g

Bột tẩm ướp

Seasoned Flour

60g

Bột chiên Tempura

Tempura Frying Flour

100g

Bột chiên giòn

Fried Crispy Flour

150g

Bột chiên xù

Breadcrumbs

150g

Bột mì

Wheat Flour 

500g

Bột cốt dừa

Instant coconut powder

50g

Bột năng

Tapioca Starch

400g

Bột gạo

Rice Flour

400g

Bột nếp

Glutinous Rice Flour

400g

Bột bánh cuốn

Flour For Wet Rice Paper

400g

Bột khoai tây

Potato Starch

340g

Bột bánh canh

Rice Spaghetti

400g

Mixed Flour For Cake

400g

Bột bánh bò

Rice Flour For Cake

400g

Dumplings Flour

400g

Bột bánh bột lọc

Mixed Flour For Finest Flour Cake

400g

Mixed flour for steamed layer cake

400g

Bột chiên chuối

Fried Banana Flour

150g

Steamed banana cake flour

340g

Bột há cảo

Hagou Flour

400g

Bột bánh giò

Pyramidal Rice Dumpling Flour

400g

Doughnut Flour

400g

Bột bắp

Corn Flour

150g

Bột bánh lọt

Banh Lot Flour

400g

Bột bánh bông lan

Steamed cake flour

400g

Chinese Doughnuts Mix Powder

400g

Bột bánh củ cải

Radish cake flour

400g

Bột bánh cống

Deep fried cake flour

400g

Steamed Rice Flour

340g

Pandan Leaf Sandwich Powder

400g

Bột Thính

Roasted Rice Powder

85g

Bột cà ri

Curry powder

50g

Bột ngũ vị hương

Five-spice powder

50g

Bột bánh xèo Hương Xưa

Flour for Pancake

500g

Bột sắn dây

Kudzu Powder

500g