Hình ảnh nước mát 6 vị

Za Cool Nuoc Mat 6 Vi

10 sachets x 7g

Hình ảnh Thanh nhiệt 3 vị

Za Cool Thanh Nhiet 3 Vi

10 sachets x 7g

Đá me Tấn Lộc

Tan Loc Tamarind

500g

Đá me Tấn Lộc 900g

Tan Loc Tamarind

900g

Chanh xí muội Tấn Lộc

Tan Loc Preserved Lime

900g

Tắc xí muội Tấn Lộc

Tan Loc Preserved Kumquat

900g

Chanh muối mật ong

Tan Loc Salted Lime and Honey

620g

Tan Loc Passionfruit and Honey

620g

VinaSyrup Sâm dứa

VinaSyrup Pineapple Ginseng Syrup

750ml

VinaSyrup Mango Syrup 

750ml

VinaSyrup Đào

VinaSyrup Peach Syrup 

750ml

Sương sáo Thuận Phát

Thuan Phat Grass Jelly

50g

Sương sáo trắng Thuân Phát

Thuan Phat White Grass Jelly

50g

Sương sáo hạt é Thuận Phát

Thuan Phat Grass Jelly – E pellet

60g

Bột rau câu Nguyễn Long

Thuan Phat Jelly Powder 

10g x 12 sachets

Nột rau câu dẻo Nguyễn Long

Thuan Phat Jelly Powder 2

10g x 12 sachets

Thuan Phat Lychee Jelly Powder 

86g

Thuan Phat Corn Milk Jelly Powder 

106g

Bột rau câu con cá dẻo

Hiep Long Flexible Fish Jelly Powder

10g x 10 sachets

Hiep Long Crispy Fish Jelly Powder 

50g