Bột đậu đen xanh lòng

Black Bean Powder with Lotus Seed

10 sachets x 30g

Bột mè đen hạt sen

Block Sesame With Lotus Seed

10 sachets x 35g

Soybean Powder With Lotus Seeds

10 sachets x 35g

Bột đậu xanh hạt sen

Mung Bean Powder With Lotus Seed

10 sachets x 35g

Five Beans Powder With Lotus Seed

10 sachets x 30g

Bột ngũ cốc Vinacafe

Vinacafe Nutrition Cereal Powder

20 sachets x 25g