Cà pháo Ngọc Liên

Pickled Eggplant

830g

Cà pháo Ngọc Liên

Pickled Eggplant

365g

Cà pháo dầm ớt

Sa Giang Eggplant in chilli sauce

830g

Cà pháo dầm ớt

Sa Giang Eggplant in chilli sauce

400g

Preserved Eggplant

400g

Mẳm ruốc Huế

Salted Shrimp Paste

400g

Mẳm ruốc Huế

Salted Shrimp Paste

250g

Mắm tôm Bắc

Salted Shrimp Paste

255g

Mắm tôm Bắc 500g

Salted Shrimp Paste

500g

Mắm tôm Bắc 220g

Salted Shrimp Paste

220g

Mắm ruốc Vũng Tàu

Salted Shrimp Paste

400g

Mắm ruốc Vũng Tàu

Salted Shrimp Paste

250g

Pickled Leek

390g

Ớt tươi xay

Sambal Oelek

385g

Preserved As. Vegi

385g

Pickled Anchovy Fish

250g

Chao môn

Chao Mon Hiep Loi

750g

Chao môn

Chao Mon Hiep Loi

370g